بهزاد زارع

بهزاد زارع

behzad1005690@yahoo.com

09141005690

جمهوری اسلامی ایران - آذربایجان شرقی - تبریز
- ولیعصر خیابان معلم فلکه بارنج جنب بانک سرمایه

تصویرکالا مدل قیمت همکارقیمت مصرف کننده قیمت کارکردهاعتبار (روز) جزئیات
وان جکوزی شاینی N-JA001تیپ 4 3,405,000 75
وان جکوزی شاینی N-JA001تیپ 1 2,205,000 75
وان جکوزی شاینی N-JA002تیپ 1 2,538,000 75
وان جکوزی شاینی N-JA002تیپ 4 3,806,000 75
وان جکوزی شاینی N-JA003تیپ 4 3,785,000 75
وان جکوزی شاینی N-JA003تیپ 1 2,488,000 75
وان جکوزی شاینی N-JA004تیپ 4 3,660,000 75
وان جکوزی شاینی N-JA004تیپ 1 2,392,000 75
وان جکوزی شاینی N-JA005تیپ 4 3,789,000 75
وان جکوزی شاینی N-JA005تیپ 1 2,520,000 75
وان جکوزی شاینی N-JA006تیپ 4 3,740,000 75
وان جکوزی شاینی N-JA006تیپ 1 2,472,000 75
وان جکوزی شاینی N-JA007تیپ 1 2,654,000 75
وان جکوزی شاینی N-JA007تیپ 4 3,952,000 75
وان جکوزی شاینی N-JA008تیپ 4 3,909,000 75
وان جکوزی شاینی N-JA008تیپ 1 2,612,000 75
وان جکوزی شاینی N-JA009تیپ 1 2,667,000 75
وان جکوزی شاینی N-JA009تیپ 4 3,936,000 75
وان جکوزی شاینی N-JA010تیپ 4 3,866,000 75
وان جکوزی شاینی N-JA010تیپ 1 2,588,000 75
وان جکوزی کنجی شاینی N-JA013تیپ 1 2,600,000 75
وان جکوزی کنجی شاینی N-JA013 تیپ 4 3,897,000 75
وان جکوزی کنجی شاینی N-JA014تیپ 4 3,960,000 75
وان جکوزی کنجی شاینی N-JA014تیپ 1 2,688,000 75
وان جکوزی کنجی شاینی N-JA015تیپ 4 4,105,000 75
وان جکوزی کنجی شاینی N-JA015تیپ 1 2,807,000 75
وان جکوزی کنجی شاینی N-JA016تیپ 4 4,540,000 75
وان جکوزی کنجی شاینی N-JA016تیپ 1 3,243,000 75
وان حمام شاینی N-BT001 1,037,000 75
وان حمام شاینی N-BT002 1,228,000 75
وان حمام شاینی N-BT003 1,107,000 75
وان حمام شاینی N-BT004 1,090,000 75
وان حمام شاینی N-BT005 1,213,000 75
وان حمام شاینی N-BT006 1,086,000 75
وان حمام شاینی N-BT007 1,217,000 75
وان حمام شاینی N-BT008 1,174,000 75
وان حمام شاینی N-BT009 1,199,000 75
وان حمام شاینی N-BT010 1,157,000 75
وان حمام شاینی N-BT018 1,346,000 75
وان حمام کنجی شاینی N-BT013 1,223,000 75
وان حمام کنجی شاینی N-BT014 1,332,000 75
وان حمام کنجی شاینی N-BT015 1,429,000 75
وان حمام کنجی شاینی N-BT016 1,631,000 75
وان جکوزی پرشین Elbaتیپ ۴ 5,829,000 75
وان جکوزی پرشین Elbaتیپ ۱ 3,229,000 75
وان جکوزی پرشین Kianaتیپ ۴ 6,281,000 75
وان جکوزی پرشین Kianaتیپ ۱ 3,681,000 75
وان جکوزی پرشین Perestilaتیپ ۱ 3,025,000 75
وان جکوزی پرشین Perestilaتیپ ۴ 5,625,000 75
وان جکوزی اربیک رایتون Rhyton-Orbikتیپ ۱ 2,160,000 75
وان جکوزی اربیک رایتون Rhyton-Orbikتیپ ۳ 3,160,000 75
وان جکوزی دیاموند رایتون Rhyton-Diamondتیپ ۱ 2,450,000 75
وان جکوزی دیاموند رایتون Rhyton-Diamondتیپ ۳ 3,150,000 75
وان جکوزی راک رایتون Rhyton-Rakتیپ ۳ 3,340,000 75
وان جکوزی راک رایتون Rhyton-Rakتیپ ۱ 2,340,000 75
وان جکوزی ساید رایتون Rhyton-Sideتیپ ۳ 4,150,000 75
وان جکوزی ساید رایتون Rhyton-Sideتیپ ۱ 3,150,000 75
وان جکوزی شارپ رایتون Rhyton-Sharpتیپ ۱ 2,565,000 75
وان جکوزی شارپ رایتون Rhyton-Sharpتیپ ۳ 3,565,000 75
وان جکوزی شاین رایتون Rhyton-Shineتیپ ۳ 3,295,000 75
وان جکوزی شاین رایتون Rhyton-Shineتیپ ۱ 2,295,000 75
وان جکوزی لاتیس رایتون Rhyton-Latticeتیپ ۳ 3,340,000 75
وان جکوزی لاتیس رایتون Rhyton-Latticeتیپ ۱ 2,340,000 75
وان جکوزی کروک رایتون Rhyton-Krokتیپ ۳ 3,340,000 75
وان جکوزی کروک رایتون Rhyton-Krokتیپ ۱ 2,340,000 75
شیر حمام - دوش Shouder Improve 566,100 75
شیر روشویی پایه بلند Shouder Tall Improve 630,700 75
علم دوش Shouder Unica Alpha 77,095 75
علم دوش Shouder Unica Beta 86,700 75
علم دوش Shouder Unica Y12 311,100 75
اجاق گاز ۴ شعله صفحه استیل توکارS401 519,350 75
اجاق گاز ۵ شعله صفحه استیل توکارS503 671,075 75
اجاق گاز ۵ شعله صفحه استیل توکارS504 673,625 75
اجاق گاز ۵ شعله صفحه استیل توکارS501 663,425 75
اجاق گاز ۵ شعله صفحه استیل توکارIS 5902W 672,000 75
اجاق گاز ۵ شعله صفحه استیل توکارS502 666,825 75
اجاق گاز ۵ شعله صفحه شیشه‌ای توکارG 502 561,600 75
اجاق گاز ۵ شعله صفحه شیشه‌ای توکارG 501 696,150 75
اجاق گاز ۵ شعله صفحه شیشه‌ای توکارG 504 660,450 75
اجاق گاز ۵ شعله صفحه شیشه‌ای توکارIG 5903 697,000 75
اجاق گاز ۵ شعله صفحه شیشه‌ای توکارG 503 558,800 75
اجاق گاز ۵ شعله صفحه شیشه‌ای توکارG 504 M 691,475 75
اجاق گاز ۵ شعله صفحه شیشه‌ای توکارG 513 658,750 75
اجاق گاز ۵ شعله صفحه شیشه‌ای توکارG 506 658,750 75
اجاق گاز ۵ شعله صفحه شیشه‌ای توکارG 508 580,000 75
اجاق گاز ۵ شعله صفحه شیشه‌ای توکار G 515 658,750 75
اجاق گاز ۵ شعله صفحه شیشه‌ای توکارIG 5908 744,000 75
اجاق گاز ۵ شعله صفحه شیشه‌ای توکارG 514 660,450 75
اجاق گاز ۵ شعله صفحه شیشه‌ای توکارG 517 616,000 75
اجاق گاز ۵ شعله صفحه شیشه‌ای توکارG 516 658,750 75
اجاق گاز ۵ شعله صفحه شیشه‌ای توکارIS 5902W 704,000 75